Hvad er RCE Denmark?

 

VI ER et tværgående netværk, som arbejder for at udvikle og udbrede læring og uddannelse for bæredygtig  udvikling

Følg os, og deltag i debatten på Linkedin og Facebook 

www.facebook.com/RceDanmark 
www.linkedin.com/groups/RCE-Danmark-4802203

Nye medlemmer er velkomne!
Alle organisationer og institutioner, der arbejder med UBU, er velkomne til at søge optagelse som partner. Hensigten er, at netværket vokser og skaber samarbejder på tværs af alle områder af uddannelse og folkeoplysning i Danmark.

Vil du gerne være medlem? -skriv en mail til ther@plan.aau.dk

Nyheder

Den 1. maj 2016 overtog Chora Connection rollen som sekretariat for RCE Danmark. Chora Connection er en erhvervsdrivende fond, der arbejder med resiliens og bæredygtighed på tværs af en række centrale sektorer og industrier. Et gennemgående tema i Chora Connections arbejde er læring og udvikling af bæredygtighedskompetencer for de kommende generationer, og det har derfor været oplagt med et samarbejde mellem RCE Danmark og Chora Connection. 

Læs mere om Chora Connection her: www.choraconnection.dk

Kontakt til RCEs sekretariat kan ske gennem Chora Connection: 

RCE Danmark att. Chora Connection 
Sortedam Dossering 3D
2200 København N. 

Email: 
charlotte@choraconnetion.dk eller bjorg@choraconnection.dk 

 

 

SKUB’16 - Samskabende Konference for Uddannelse og Bæredygtighed - 13. september 2016

Alle med interesse for uddannelse og bæredygtighed, inviteres til at skubbe tværgående netværk, projekter, uddannelser og undervisning for en bæredygtig fremtid i gang på SKUB’16 tirsdag d. 13. september 2016.
Læs mere om arrangementet i invitationen

Tilmeld dig SKUB'16 her 

 

NYHEDSARKIV

RCE's årlige Generalforsamling 2016 - 11. april
Vi havde vores årlige generalforsamling den 11. april, med ordinær/formel dagsorden OG med oplæg af Rikke Torp Villumsen, international vejleder i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling - et oplæg med udgangspunkt i de nye verdensmål og arbejdet med globalt medborgerskab.

Generalforsamling den 23. april!
Vi holdt generalforsamling med dels ordinær/formel dagsorden, med også med et interessant og givtigt program om eftermiddagen - LÆS OM VORES ARRANGEMENT! 
Se dagsorden, referat og oplæg fra dagen HER

MASTERCLASS -  spændende workshop den 26. november 2014 -læs mere om den spændende dag  HER

Ny interessant og relevant bog, med bidrag fra flere danskere, bl.a. vores bestyrelsesmedlem Niels Larsen:
Schooling for Sustainable Development in Europe
Læs mere og om bogen HER

RCE Denmark har indsesndt høringssvar med bemærkninger til
Udkast til Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (fælles mål)
Læs vores høringssvar her

Spændende tilbud fraEnergitjenesten
Nyt spil om Energi til brug i fx undervisningen om EU
GRATIS KURSUS

Læs mere eller tilmeld via Program / Invitation

Vi har flere relevante og interessante arbejdsgrupper kørende – Læs mere og deltag!
Nye grupper er blevet etableret! -tjek om der er en som interesserer dig... 
Vi faciliterer en række arbejdsgrupper, hvor alle i netværket kan deltage med en overkommelig indsats om lige de områder eller spørgsmål indenfor Læring og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (LUBU), som man har lyst til og brug for at netværke og samarbejde om. 

Arbejdsgrupperne har forskellig arbejdsform, som passer deltagerne i de enkelte grupper bedst. I udgangspunktet er tanken dog, at det skal være overkommeligt at deltage. Hver gruppe har en tovholder og kontakt til bestyrelsen, men forberedelsen af møderne kan man vælge at lade gå på skift. Bestyrelsen følger med og koordinerer. 

Se Grupperne og kontaktoplysninger her

En ny begyndelse…
Dette er kun begyndelsen. Alle i netværket kan løbende foreslå arbejdsgrupper, som oprettes såfremt der er andre interesserede. Er du interesseret i at deltage i en af de ovennævnte arbejdsgrupper, så kontakt tovholderen. Er du interesseret i at oprette en arbejdsgruppe, så lav et opslag på vores Facebook-side.